Päivi

Paivi2014Ensi askeleeni olen ottanut Asikkalassa. Maaseudun rauhassa, peltojen ja metsien äärellä sain viettää lapsuuteni ja nuoruuteni. Sielultani olen vahvasti juurtunut luontoon, ja metsä on mieluisin voimapaikkani. Lapsuuden kodin jälkeen olen asunut 8 paikkakunnalla ja yhtä vaihteleva on ollut työurani. Tunnustaudun jatkuvaksi etsijäksi ja uusista asioista innostuvaksi. Koulutukseltani olen merkonomi, sosiaalikasvattaja, valonkosketus-hoitaja,  dipl.rentoutusterapeutti ja työnohjaaja. Elämänkoulu on kuitenkin ollut se paras kasvunpaikka. Toisen lapseni syntymän jälkeen kokemani masennusvaihe muutti elämäni suunnan aivan uusille poluille ja sillä tiellä olen. Masennuksesta kohti valoa kulkiessani koin kasvavani monin osin aivan uudenlaiseksi ihmiseksi, todellisemmaksi itsekseni. Tällä kasvullahan ei ole rajoja, joten uteliaana katson silloin tällöin peiliin, millaiselta Päivi nyt näyttää ja tuntuu.

 

Intuitiivinen energiahoito tuli tutuksi oman kokemuksen kautta, energiahoidoista sain apua masennuksesta kuntoutuessani. Hoidoissa sain kokea hyväksyvää ja parantavaa rakkautta, joka auttoi minua hyväksymään itseni keskeneräisenä ja luottamaan omiin tuntemuksiini. Uskalsin elää omia haaveitani todeksi ja siinä vaiheessa opiskelin mm. sosiaalikasvattajaksi. Enkeleihin ja Taivaan Isään turvasin jo lapsuudessani ja nyt löysin tien takaisin luottamukseen, ettei minun tarvitse selvitä kaikesta yksin. Henkisyys oli tullut tärkeäksi osaksi elämää, josta hain lisätietoa ja kokemusta erilaisilta kursseilta. Parantaja Anna-Liisa Nuutinen on ollut merkittävin opettajani ja oppaani tällä matkalla, lämmin kiitos hänelle. Olen käynyt ensimmäiset Liisan ohjaamat Healing-kurssit v 97-99, ja tässä lähes 20 vuoden aikana on tullut käytyä monen monta Liisan koulutusta.  Vuodesta 2003 olen tehnyt hoitotyötä toiminimellä Ilowatti. Tämän päivän palveluina Valon Kosketus-hoito ja toimin myös Valon Koulun Valon Kosketus- perustason sekä Transformaatiokoulutuksen kouluttajana.

 

NLP on ollut mielenkiintoinen tutkimusmatka oman mielen ja ajatusten voimaan. Minulle antoisimmaksi ja mieluisimmaksi ovat tulleet mielikuvaharjoitteet, joiden avulla olen löytänyt itsestäni luovuutta, rohkeutta ja voimavaroja elämän haasteisiin. Mielikuvamatkat hoitojen yhteydessä ovat vahvistaneet vain käsitystäni, miten suuri luovuus ja viisaus jokaisen ihmisen sisimpään kätkeytyy.

 

Jooga, kursseilla koetut meditaatioharjoitukset ja erilaiset hoidot ovat olleet tie rentoutumiseen ja hiljentymiseen. Ne ovat suoneet minulle kokemuksen olemisen onnesta, miten kohdata aito itsensä ja vapautua suorittamisen vaateista. Nämä oivallukset olivat auringonpilkahduksia masennuksen harmaudessa ja valaisevat edelleen tietäni. Lopulta polkuni vei Perheniemeen, jossa opiskelin rentoutusterapeutiksi. 1½ vuoden aikana löysin puuttuvia palasia kehooni ja sain avattua monta tunnesolmua, jotka olivat hiertäneet erilaisissa tilanteissa. Rentoutusterapeutiksi valmistuin marraskuussa 2005 ja Ilowatin tarjonnassa ovat nyt myös rentoutusterapian yksilöhoidot sekä ryhmät.

 

Hoidoissa usein nousevat esille haasteet työssä.  Ihminen käyttää todella suuren osan ajastaan työn äärellä ja työpaikalla. Miten paljon vaikuttaakaan ihmisen hyvinvointiin, jos nauttii ja kokee iloa työssään. Näin heräsi kiinnostukseni työnohjaukseen. Opiskelin Inartes Instituutissa työnohjaajaksi v 2008-2010. Koulutuksen aikana vahvistui uskoni jälleen luovien menetelmien vaikuttavuuteen,  kuva todella kertoo enemmän kuin tuhat sanaa, keho kertoo totuuden ja liike avaa ymmärrystä itsestä. Työnohjauksessa käytän erilaisia luovia menetelmiä, liikkuen, maalaten, sanaillen voi saada oivalluksia itsestään sekä työn kehittämiseen.

 

Teen työtäni ilolla ja sydämellä.  Tahdon olla läsnä hyväksyvänä ja kuuntelevana kannustaen Sinua oman viisautesi, intuitiosi ja vahvuutesi lähteille.  Tervetuloa valon ja rakkauden matkalle♥

 

Opintieni

Merkonomi 1978
Sosiaalikasvattaja 1997
Healing-kurssit 1997-99
NLP-Practioner 2002 -2003
Dipl.rentoutusterapeutti 2004-2005
Työnohjaaja 2008-2010
Valon Koulun Valon kosketus-perustason kouluttaja 2011-2012
Valon Koulun Transformaatiokoulutuksen kouluttaja 2020-2021

 

Elämässäni keskeisiä ja tärkeiksi tulleita aiheita, joista mielelläni tulen puhumaan ja toteutan vaikka kurssin näiden aiheiden ympärille
Luonto ja luovuus, luonnon hoitavat elementit yhdistettynä luoviin harjoituksiin
Rentoutuminen, hiljentyminen, läsnäolo,  meditaatio
Henkisyys, intuitio, oman elämänpolun löytäminen

Yhteyttä omaan luovuuteen ja sisäiseen viisauteen herätellään ryhmissäni, kursseillani  luovin harjoituksin, liikkeen, maalauksen ja kirjoittamisen avulla.