Valon Kosketus- koulutus

 

vk.13

Valon Kosketus- perustason koulutus

 

 

Koulutuspaikka: Kotini Valkjärventie 239, 07220 Kaarenkylä/Porvoo

.
1. jakso la 19.-su 20.3.2022, aloitus la klo 10
2. jakso pe 8.-10.4.2022, aloitus pe klo 16
3. jakso pe 13.-15.5.2022, aloitus pe klo 16
4. jakso pe 15.-17.7. 2022, aloitus pe klo 10, yöpyminen tällä jaksolla toivottavaa/Tarula, Asikkala
5. jakso la-su 27.-28.8.2022 , aloitus la klo 10
6. jakso pe 7.- 9.10.2022, aloitus pe klo 16
7. jakso la 3.-su 4.12.2022, aloitus la klo 10      Lopetamme sunnuntaisin klo 16.

.

Matka itseen ja omaan historiaan on ollut huikea ja antoisa, ja mitä se on antanut nykyhetkelle, olen saanut luottamusta sekä itseeni, että elämään. Se on antanut myös rohkeutta lähteä entistä vahvemmin kulkemaan omaa polkua ja kuuntelemaan oman sydämen johdatusta.”

.

Koulutuksessa jokainen käy läpi oman henkilökohtaisen prosessin, jonka avulla vapautuu sielutietoisuuteen ja luovaan valon yhteyteen. Koulutuksessa vahvistetaan erilaisin harjoituksin kehon, mielen ja hengen välistä yhteyttä ja harmoniaa. Koulutus antaa sinulle valmiudet tehdä Valon Kosketus -hoitoja, jotka ovat syvällisesti vanhasta energiasta, stressistä ja tunnelukoista vapauttavia ja parantavia.

 

 

Koulutus kestää vuoden ja koostuu seitsemästä viikonlopusta ja välitehtävistä. Koulutus sopii sinulle, joka olet kiinnostunut omasta henkisestä kasvustasi tai toimit jo hoitotyössä.
.
Hinta 2.000€+ alv 24% 480 = 2.480€  ja peruskoulutuksen kertaajille 1400€ + alv 24% 336= 1736€.
Ilmoittautumismaksu 200€ (sis kokonaiskoulutusmaksuun), joka palautetaan vain, jos osanottaja peruu osanoton sairastumisen takia tai jos kurssin järjestäjä peruu koulutuksen.
Koulutusmaksun voit suorittaa useammassa erässä tai kuukausittain sovittu summa. Hintaan sisältyy lähiopetusta 7 viikonloppua, puhelinkonsultaatiot kurssijaksojen välillä,  4  Anna-Liisa Nuutisen kirjoittamaa oppikirjaa sekä muut materiaalit.

Koulutusmaksun lisäksi tulee ruokailu- ja mahdolliset majoituskustannukset.

.

.

Koulutukseen osallistujat valitaan haastattelun perusteella.

Ilmoittautuminen  puh 045 676 0080 tai info@ilowatti.net

 

♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥  ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥

 

Valon Kosketus- peruskoulutus pohjautuu parantaja Anna-Liisa Nuutisen elämäntyöhön. Valon Koulun perustaja, Anna- Liisa Nuutinen, on kehittänyt koulutusta (aikaisemmin intuitiivinen parantajakoulutus) vuodesta 1996 lähtien. Kaikki tieto perustuu lähes 40 vuoden hoitotyöhön, jossa hän on tutkinut ihmisen energiarakenteita ja niissä tapahtuvia muutoksia eheytymis-ja paranemisprosesseissa sekä henkisen transformaation prosesseissa. Lisätietoa löydät www.valonkoulu.fi

 

Olen ollut v-96 Anna-Liisa Nuutisen ensimmäisessä energiahoitokoulutuksessa ja siitä lähtien osallistunut hänen järjestämiinsä erilaisiin koulutuksiin ja retriitteihin.  Vuodesta 2003 olen toiminut intuitiivisena energiahoitajana ja vuonna 2012 ohjasin ensimmäisen intuitiivisen parantajakoulutuksen. Olen ollut Anna-Liisa Nuutisen kolmessa koulutuksessa apuohjaajana ja ohjannut 6 omaa koulutusta.

.

Valon_koulu_063_hi-res

 

 

Valon Kosketus-peruskoulutus perustuu syvälliseen kokemukselliseen oppimiseen. Koulutuksen tärkein tavoite on jokaisen oma henkinen kasvu ja avautuminen sisäisille ja rajattomille voimavaroilleen. Koulutuksessa käyt läpi oman yksilöllisen prosessisi, minkä kautta vapaudut vanhoista ajatusmalleista ja rajoitteista, löydät elämääsi uudenlaista iloa ja rohkeutta kulkea omaa polkuasi. Erilaisin harjoituksin voit tutustua sisäiseen lapseesi, avoimeen, rehelliseen, aitoon itseesi. Kun saa tulla näkyväksi, kuulluksi ja rakastetuksi kaikkine tunteineen ja tarpeineen, sisäinen lapsi eheytyy ja samalla voi kasvaa henkisesti vastuulliseksi aikuiseksi.

.

Sisäisen lapsen kohtaaminen ja hoivaaminen avaa sydämen ilolle, luovuudelle, rakkaudelle

.

Meditaatiot ja hoitoharjoitukset avaavat sydäntä vastaanottamaan ja kanavoimaan henkistä, parantavaa valoa. Kokemus kannattelevassa ryhmäprosessissa antaa osallistujalle luottamusta avautua oman sydämensä viisauteen. Ryhmässä jokainen saa tulla nähdyksi omana itsenään ja hyväksytyksi ainutlaatuisena ihmisenä.

 

Intuitio – henkinen aisti, luottamus omaan sydämen viisauteen, luottamus ohjaukseen
.

Koulutuksen aikana voit löytää omat lahjasi ja tapasi tehdä intuitiivista työtä sekä välittää valoa työhön, ihmissuhteisiin ja arkielämään. Yhdistyessäsi sisäiseen viisauteesi löydät myös oman luovuutesi ja luomisen voimasi.  Korkein ja puhtain energia- ja valotyö tapahtu ihmisten kohtaamisessa ja hiljaisuuden hetkissä. Koulutus kehittää läsnäolon ja kuuntelemisen taitoa, vahvistaa luottamusta intuitiiviseen sydämen ohjaukseen sekä antaa valmiudet ihmisen ja luonnon energeettiseen hoitamiseen.

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

Työskentelymenetelminä viikonlopuissa ovat alustukset, meditaatiot, hoitoharjoitukset ja luovat menetelmät. Koulutusviikonloppujen välillä on omaan elämänkaareen liittyviä tehtäviä, hoitoharjoituksia ja raportointi niistä. Opiskelijat tekevät lopputyön omasta prosessistaan, joka esitellään päätösviikonlopussa.


.

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lähijaksojen teemoja:

   Rentoutusharjoituksin opitaan tunnistamaan kehon viestejä ja niiden yhteyttä tunteisiin.   Meditaatioharjoitukset avaavat sydäntietoisuutta ja yhteyttä valoon. Luovin harjoituksin vapaudutaan mielen rajoituksista ja tuodaan näkyväksi sielun sisäisiä kuvia.

  Hoitoharjoitukset lisäävät ymmärrystä jakson teemoihin, auttavat tunnistamaan energioita ja kirkastavat valoyhteyttä. Hoidettavana ollessasi saat kokemuksen valon kosketuksesta ja sen vaikutuksesta omassa prosessissasi

  Energia-anatomia, auran tasot ja auran puhdistaminen, eri energialaatujen erottelu ja tasapainottaminen.

  Chakrat ja eri ulottuvuudet, tunnekehon puhdistaminen ja harmonisointi.

  Luonnon elementit ja parantavat säteet hoitotyössä sekä sisäisen lapsen avulla yhteys luontoon.

♥  Omien sukujuurien karmallinen tiedostaminen ja anteeksianto. Ymmärryksen ja kiitollisuuden kautta vastuunotto omasta elämästä ja avautuminen sieluohjaukselle.

 

 

 

 

 

 

 

.

Lähijaksot:

 1. Orientaatio, 2pv la klo 10 – su klo 16
  .
 2. Energia-anatomia, auran tasot ja auran puhdistaminen, eri energialaatujen erottelu ja tasapainottaminen, 3 pv pe klo 16-su klo 16
  .
 3. Henkiset rakenteet chakrojen valossa, anteeksianto pe klo 16-su klo 16
  .
 4. Luonnon elementit ja niiden parantavat vaikutukset, elämänkaarityöskentelyä luovin menetelmin, 3 kokonaista pv pe klo 10 -su klo 16
  .
 5.  Hoitojakso, 2 pv la klo 10 – su klo 16
  .
 6. Sielunpolku ja sielunsopimukset, kohtalo ja karmalliset sisällöt, 3 pv pe klo 16 – su klo 16
  .
 7.  Päätösjakso, 2 pv la klo 10 -su klo 16

 

 

Anna-Liisa Nuutinen on kirjoittanut koulutuksen oppimateriaaliksi 4  n 50-sivuista, kauniisti kuvitettua oppikirjaa. Kirjat sisältyvät kurssimaksuun.

.

 

 

 

Kurssilaisten palautteita
.

Koulutus antoi minulle enemmän kuin osasin koskaan kuvitella. Koulutus oli syvällinen kokemus, jonka avulla prosessini itseni henkiseen kasvuun lähti kunnolla käyntiin. Koulutuksen aikana kävin läpi historiani eri elämänvaiheita, jotka puhdistuivat energioistani ja tunsin vapautumista. Opin energiarakenteita, tietoisuuteni kasvoi, opin rakastamaan itseäni enemmän ja opin parantamaan itseäni sekä muita Valon avulla. Koulutus antoi mahdollisuuden tehdä työkseni sitä, mitä rakastan, aloin yrittäjäksi Valon Kosketus-hoitajana. Tärkeintä, mitä koulutus antoi minulle, oli oman sisäisen rauhan löytäminen. Koulutusmateriaali oli laajaa, mutta silti käytännönläheistä. Opettajana Päivi on luotettava, turvallinen, kaikki huomioon ottava, helposti lähestyttävä, herttainen ja erinomainen. Päivi toi hienosti esille omia kokemuksiaan, jotka helpottivat ymmärtämään koulutuksessa esille tulevia asioita. Yöpyminen koulutusviikonloppuina Päivin luona Porvoossa pienessä keltaisessa omakotitalossa metsän reunassa oli kunnon irtiotto arjesta. Koulutuksen ansiosta olen rauhallisempi, onnellisempi, rakastavampi. Luotan, että elämä kantaa ja että kaikella on tarkoitus. Näen ympärilläni enemmän hyvää sekä kaunista.      Mai Lankinen/Safiirin kuiske

 

♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥  ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥


Osallistuin pitkän pohdiskelun jälkeen Valon Kosketus-koulutukseen. Olen tehnyt jo pitkään hoitotyötä, myös energiahoitoja, mutta halusin syventää ymmärrystäni energia-asioista. Oikeastaan päällimmäisenä syynä oli halu oman luottamuksen, herkkyyden ja intuition kasvattamiseen näiden asioiden suhteen. Toki ajattelin niistä olevan apua myös hoitotyössä.
Koulutus on hyvin suunniteltu, se on hyvä kokonaisuus. Asioita käsitellään aihe kerrallaan ja ne saavat kypsyä rauhassa lähiviikonloppujen välissä. Kotitehtävät ovat hyvä tapa pitää vireyttä yllä aiheeseen liittyen. Vaikka olen tosiaan energiahoitoja aiemminkin tehnyt, tämä koulutus antoi niihin uutta syvyyttä. Harjoitushoitojen kautta koulutuksen tietoja pääsi toteuttamaan myös käytännössä.

Lähijaksoilla tehtiin myös luovia harjoituksia. Oli ihana heittäytyä maalausten ym. tekemiseen. Vaikka en koe itseäni mitenkään taiteellisena, niin oli hienoa rohkaistua tekemään juuri niitä kuvia, mitä sisältä kumpusi. Elämänkaaritehtävä ja sisäiseen lapseen tutustuminen toivat syvää ymmärrystä omasta elämänpolusta. Luonnon elementtien kanssa työskentely oli itselle todella hieno kokemus. Luonnon energiat ovat nykyään myös hyvänä lisänä hoidoissani. Kaiken muun lisäksi myös meditaatioharjoitukset ovat lisänneet juuri toivomaani luottamusta, intuitiota ja herkkyyttä.
Koulutuksen päätteeksi tehty lopputyö haastoi itseni kirjoittamaan sadun. Rakastan satuja ja tarinoita, siksi oli hienoa kirjoittaa sellainen omasta kasvusta tässä koulutuksessa.
Ilmapiiri koulutuksessa oli todella avoin ja lämminhenkinen. On hienoa, että koulutuksessa on selkeä runko. Sen lisäksi on tärkeää, että opettaja kuuntelee herkällä korvalla ryhmää. Päivi antoi meille riittävästi tilaa jakaa omia tuntemuksiamme (saatoimme aloittaa päivän jonkun kurssilaisen esiin nostamalla asialla), mutta hän osasi sitten myös ohjata asian päivän teemaan.

Suosittelen koulutusta lämpimästi!     Leena Kuutti-Fager/hoitola Solania


♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥  ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥
.
Matka itseen ja omaan historiaan on ollut huikea ja antoisa, ja mitä se on antanut nykyhetkelle, olen saanut luottamusta sekä itseeni, että elämään. Se on antanut myös rohkeutta lähteä entistä vahvemmin kulkemaan omaa polkua ja kuuntelemaan oman sydämen johdatusta.”
.

Paljon ymmärrystä ja armollisuutta itseä kohtaan, vapautuneita lukkoja ja rakkautta, koen saaneeni niin paljon tästä koulutuksesta.”
.

Kurssi on ollut paras, antoisin, syvällisin kurssi, mihin ikinä olen osallistunut!! Sinä loit tuohon kurssiin sen lämpimän rakkaudellisen hengen, jonka turvassa pystyimme kasvamaan…
.
”Päivi, olit juuri minulle sopiva kouluttaja, hyväksyvä, lämmin, maanläheinen, kannustava ja positiivinen.”
.
”Koulutus oli monipuolista ja käsitteli osittain tuttuja asioita, mutta yksinkertaisesti ja helpolla lailla, helposti tajuttavana ja pelkistettynä. Niistä syntyi työkaluja, joita voi käyttää jokapäiväisessä elämässä. Paljon oli meditaatiota ja hiljentymistä, joka oli minulle tarpeellisia, koska oma kokemus on aina paras.”

.

”Elämäni rankin vuosi! Uskon myös, että kulunut vuosi on ollut elämäni merkityksellisin vuosi henkisen kasvun polullani.”
.

”Tälle kurssille lähteminen oli yksi elämäni tärkeistä päätöksistä, josta olen hyvin iloinen”

Ohjaajan persoona on täydellisesti luottamusta herättävä, turvallinen, hyväksyvä, mutta myös hyvällä tavalla jämäkkä sekä rohkea. Äiti-Mariamainen pyyteetön hyväksyvä rakkaus huokuu Päivistä. Oli turvallista käsitellä omaa rikkinäistä sisäistä lasta.”

 

Transformaatiokoulutus, 4. lähiviikonloppua

Jatkokoulutus Valon Kosketus-perustason koulutuksen käyneille, seuraava koulutusryhmä aloittaa huhtik 2022