Valon Kosketus- koulutus

 

vk.13

Valon Kosketus- perustason koulutus

 

.

Matka itseen ja omaan historiaan on ollut huikea ja antoisa, ja mitä se on antanut nykyhetkelle, olen saanut luottamusta sekä itseeni, että elämään. Se on antanut myös rohkeutta lähteä entistä vahvemmin kulkemaan omaa polkua ja kuuntelemaan oman sydämen johdatusta.”

 

 

INFO koulutuksesta la 1.12.2018 klo 10-13.
Ilmoittautuminen 23.11. mennessä puh 045 676 0080

 

Koulutuspaikka  PORVOO  Valkjärventie 239, Kaarenkylä

 

Seuraava koulutus alkaa 2.-3.2.2019

2. jakso 15.-17.3.

3. jakso 3.-5.5.

4. jakso 14.-16.6.

5. jakso 3.-4.8.

6.jakso 27.-29.9.

Päätös 16.-17.11.

 

Koulutuksessa jokainen käy läpi oman henkilökohtaisen prosessin, jonka avulla vapautuu sielutietoisuuteen ja luovaan valon yhteyteen. Koulutuksessa vahvistetaan erilaisin harjoituksin kehon, mielen ja hengen välistä yhteyttä ja harmoniaa. Koulutus antaa sinulle valmiudet tehdä Valon Kosketus -hoitoja, jotka ovat syvällisesti vanhasta energiasta, stressistä ja tunnelukoista vapauttavia ja parantavia.

Koulutus kestää vuoden ja koostuu seitsemästä viikonlopusta ja välitehtävistä. Koulutus sopii sinulle, joka olet kiinnostunut omasta henkisestä kasvustasi tai toimit jo hoitotyössä.
.
Hinta 1800€+ alv 24% 432 = 2232€  ja peruskoulutuksen kertaajille 1260€ + alv 24% 302,40= 1562,80.
Ilmoittautumismaksu 200€ (sis kokonaiskoulutusmaksuun), joka palautetaan vain, jos osanottaja peruu osanoton sairastumisen takia tai jos kurssin järjestäjän peruu koulutuksen.
Koulutusmaksun voit suorittaa useammassa erässä tai kuukausittain sovittu summa. Hintaan sisältyy lähiopetusta 7 viikonloppua, puhelinkonsultaatiot kurssijaksojen välillä,  4  Anna-Liisa Nuutisen kirjoittamaa oppikirjaa sekä muut materiaalit.

Koulutusmaksun lisäksi tulee ruokailu- ja mahdolliset majoituskustannukset. 4. jakso pidetään luonnonläheisessä paikassa, jossa kaikki voivat yöpyä. Kotonani järjestetyllä kurssilla edullinen kotiruokailu ja yöpaikkakin löytyy 3-4 henkilölle.  Kotini sijaitsee rauhallisessa maalaismaisemassa ja kodissani on levollinen mummolatunnelma, joten ympäristökin tukee hiljentymistä ja luontoyhteyttä. Kuljetuksetkin ovat aina järjestyneet mukavasti, vaikka sinulla ei olisikaan omaa autoa.

.

.

Koulutukseen osallistujat valitaan haastattelun perusteella.

Ilmoittautuminen  puh 045 676 0080 tai info@ilowatti.net

 

♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥  ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥

 

Valon Kosketus- peruskoulutus pohjautuu parantaja Anna-Liisa Nuutisen elämäntyöhön. Valon Koulun perustaja, Anna- Liisa Nuutinen, on kehittänyt koulutusta (aikaisemmin intuitiivinen parantajakoulutus) vuodesta 1996 lähtien. Kaikki tieto perustuu lähes 40 vuoden hoitotyöhön, jossa hän on tutkinut ihmisen energiarakenteita ja niissä tapahtuvia muutoksia eheytymis-ja paranemisprosesseissa sekä henkisen transformaation prosesseissa. Lisätietoa löydät www.valonkoulu.fi

 

Olen ollut v-96 Anna-Liisa Nuutisen ensimmäisessä energiahoitokoulutuksessa ja siitä lähtien osallistunut hänen järjestämiinsä erilaisiin koulutuksiin ja retriitteihin.  Vuodesta 2003 olen toiminut intuitiivisena energiahoitajana ja vuonna 2012 ohjasin ensimmäisen intuitiivisen parantajakoulutuksen. Olen ollut Anna-Liisa Nuutisen kolmessa koulutuksessa apuohjaajana ja ohjannut 5 omaa koulutusta.

.

Valon_koulu_063_hi-res

 

 

Valon Kosketus-peruskoulutus perustuu syvälliseen kokemukselliseen oppimiseen. Koulutuksen tärkein tavoite on jokaisen oma henkinen kasvu ja avautuminen sisäisille ja rajattomille voimavaroilleen. Koulutuksessa käyt läpi oman yksilöllisen prosessisi, minkä kautta vapaudut vanhoista ajatusmalleista ja rajoitteista, löydät elämääsi uudenlaista iloa ja rohkeutta kulkea omaa polkuasi. Erilaisin harjoituksin voit tutustua sisäiseen lapseesi, avoimeen, rehelliseen, aitoon itseesi. Kun saa tulla näkyväksi, kuulluksi ja rakastetuksi kaikkine tunteineen ja tarpeineen, sisäinen lapsi eheytyy ja samalla voi kasvaa henkisesti vastuulliseksi aikuiseksi.

.

Sisäisen lapsen kohtaaminen ja hoivaaminen avaa sydämen ilolle, luovuudelle, rakkaudelle

.

Meditaatiot ja hoitoharjoitukset avaavat sydäntä vastaanottamaan ja kanavoimaan henkistä, parantavaa valoa. Kokemus kannattelevassa ryhmäprosessissa antaa osallistujalle luottamusta avautua oman sydämensä viisauteen. Ryhmässä jokainen saa tulla nähdyksi omana itsenään ja hyväksytyksi ainutlaatuisena ihmisenä.

 

Intuitio – henkinen aisti, luottamus omaan sydämen viisauteen, luottamus ohjaukseen
.

Koulutuksen aikana voit löytää omat lahjasi ja tapasi tehdä intuitiivista työtä sekä välittää valoa työhön, ihmissuhteisiin ja arkielämään. Yhdistyessäsi sisäiseen viisauteesi löydät myös oman luovuutesi ja luomisen voimasi.  Korkein ja puhtain energia- ja valotyö tapahtuu ihmisten kohtaamisessa ja hiljaisuuden hetkissä. Koulutus kehittää läsnäolon ja kuuntelemisen taitoa, vahvistaa luottamusta intuitiiviseen sydämen ohjaukseen sekä antaa valmiudet ihmisen ja luonnon energeettiseen hoitamiseen.

 

 

.

Työskentelymenetelminä viikonlopuissa ovat alustukset, meditaatio, hoitoharjoitukset ja luovat menetelmät. .Koulutusviikonloppujen välillä on etätehtäviä, oman elämänkaaren läpikäymistä, hoitoharjoituksia ja raportit niistä. Opiskelijat tekevät lopputyön omasta prosessistaan, joka esitellään päätösviikonlopussa.


.

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lähijaksojen teemoja:

   Rentoutusharjoituksin opitaan tunnistamaan kehon viestejä ja niiden yhteyttä tunteisiin.   Meditaatioharjoitukset avaavat sydäntietoisuutta ja yhteyttä valoon. Luovin harjoituksin vapaudutaan mielen rajoituksista ja tuodaan näkyväksi sielun sisäisiä kuvia.

  Hoitoharjoitukset lisäävät ymmärrystä jakson teemoihin, auttavat tunnistamaan energioita ja kirkastavat valoyhteyttä. Hoidettavana ollessasi saat kokemuksen valon kosketuksesta ja sen vaikutuksesta omassa prosessissasi

  Energia-anatomia, auran tasot ja auran puhdistaminen, eri energialaatujen erottelu ja tasapainottaminen.

  Chakrat ja eri ulottuvuudet, tunnekehon puhdistaminen ja harmonisointi.

  Luonnon elementit ja parantavat säteet hoitotyössä sekä sisäisen lapsen avulla yhteys luontoon.

♥  Omien sukujuurien karmallinen tiedostaminen ja anteeksianto. Ymmärryksen ja kiitollisuuden kautta vastuunotto omasta elämästä ja avautuminen sieluohjaukselle.

 

 

 

.  Lähijaksot:

 1. Orientaatio, 2pv la klo 10 – su klo 16
  .
 2. Energia-anatomia, auran tasot ja auran puhdistaminen, eri energialaatujen erottelu ja tasapainottaminen, 3 pv pe klo 17-su klo 16
  .
 3. Henkiset rakenteet chakrojen valossa, anteeksianto pe klo 17-su klo 16
  .
 4. Luonnon elementit ja niiden parantavat vaikutukset, elämänkaarityöskentelyä luovin menetelmin, 3 kokonaista pv pe klo 10 -su klo 16
  .
 5.  Hoitojakso, 2 pv la klo 10 – su klo 16
  .
 6. Sielunpolku ja sielunsopimukset, kohtalo ja karmalliset sisällöt, 3 pv pe klo 17 – su klo 16
  .
 7.  Päätösjakso, 2 pv la klo 10 -su klo 15

 

 

Anna-Liisa Nuutinen on kirjoittanut koulutuksen oppimateriaaliksi 4  n 50-sivuista, kauniisti kuvitettua oppikirjaa. Kirjat sisältyvät kurssimaksuun.

.

oppikirjat

 

Kurssilaisten palautteita edellisistä koulutuksista


.
Matka itseen ja omaan historiaan on ollut huikea ja antoisa, ja mitä se on antanut nykyhetkelle, olen saanut luottamusta sekä itseeni, että elämään. Se on antanut myös rohkeutta lähteä entistä vahvemmin kulkemaan omaa polkua ja kuuntelemaan oman sydämen johdatusta.”
.

Paljon ymmärrystä ja armollisuutta itseä kohtaan, vapautuneita lukkoja ja rakkautta, koen saaneeni niin paljon tästä koulutuksesta.”
.

Kurssi on ollut paras, antoisin, syvällisin kurssi, mihin ikinä olen osallistunut!! Sinä loit tuohon kurssiin sen lämpimän rakkaudellisen hengen, jonka turvassa pystyimme kasvamaan…
.
”Päivi, olit juuri minulle sopiva kouluttaja, hyväksyvä, lämmin, maanläheinen, kannustava ja positiivinen.”
.
”Koulutus oli monipuolista ja käsitteli osittain tuttuja asioita, mutta yksinkertaisesti ja helpolla lailla, helposti tajuttavana ja pelkistettynä. Niistä syntyi työkaluja, joita voi käyttää jokapäiväisessä elämässä. Paljon oli meditaatiota ja hiljentymistä, joka oli minulle tarpeellisia, koska oma kokemus on aina paras.”

.

”Elämäni rankin vuosi! Uskon myös, että kulunut vuosi on ollut elämäni merkityksellisin vuosi henkisen kasvun polullani.”
.

”Tälle kurssille lähteminen oli yksi elämäni tärkeistä päätöksistä, josta olen hyvin iloinen”

Ohjaajan persoona on täydellisesti luottamusta herättävä, turvallinen, hyväksyvä, mutta myös hyvällä tavalla jämäkkä sekä rohkea. Äiti-Mariamainen pyyteetön hyväksyvä rakkaus huokuu Päivistä. Oli turvallista käsitellä omaa rikkinäistä sisäistä lasta.”