Työnohjaus

IMG_1066[1]

 

 

Työnohjaus on mahdollisuus ja tilaisuus pysähtyä oman työn äärelle tavoitteena työssäjaksamisen tukeminen, työn kehittäminen, työn ilon säilyttäminen ja löytäminen. Menetelminä keskustelu, luovat menetelmät, rentoutus- ja läsnäoloharjoitukset. Työnohjaukseen voi liittää myös henkisen ulottuvuuden, jolloin voi vahvistaa luottamusta intuitiiviseen ohjaukseen niin työn äärellä, vuorovaikutuksessa asiakaskohtaamisissa kuin etsisessä työtä, jossa voi toimia omassa sydänohjauksessaan ja omia henkisiä arvojaan toteuttaen.
.

Luovien menetelmien käyttö työnohjauksessa

Luovuus liittyy lapsuuden ominaisuuksiin, lapsi luo leikkinsä, hän ei pyri johonkin, vaan elää tässä hetkessä. Luovuustyöskentelyssä merkityksellisintä on prosessi, kokemus, miltä tuntuu, olla läsnä kaikki aistit auki, lupa olla ajattomassa tilassa ilman ennalta määrättyä tavoitetta. Taiteen ja luovuuden avulla ihminen voi tavoittaa sisimmässään olevaa, aidointa itseään ja tuoda itsensä näkyväksi, kuulluksi aivan uudella tavalla.

Teoreettisen tiedon ja suoritekeskeisen elämän arvostus ohjaa meidät käyttämään pääsääntöisesti vain vasenta aivopuoliskoamme, kun taas taide, luovuus, leikki kokemuksena, elämyksenä vapauttaa oikean aivopuoliskon käyttöömme.  Parhaimmillaan luovuuden hetkessä voi kokea ajattomuuden, rajattomuuden, meditatiivisen tilan, jossa yhdistyy ihmisen kaikki olemuspuolet sopuisaan yhdessäoloon -> fyysinen puoli rentoutuu, tunnepuoli vapautuu ja henkinen minä yhdistyy maailmankaikkeuden valtaisaan tietoisuuteen, rajattomuuteen ja rakkaudellisuuteen.
.

Rentoutuminen

Rentoutumisen taito on välttämätön hyvinvoinnin kannalta. Rentoutuminen on ihmisen luonnollinen olotila, se on tunnetta vapaudesta ja mahdollisuuksista. Rentoutuminen antaa keholle sekä mielelle mahdollisuuden palautumiseen ja voimaantumiseen.

Kun ihminen oppii rentoutumaan, se onnistuu missä vaan, vaikka työn lomassa lyhyen hengitys- tai mielikuvarentoutuksen avulla. Työnohjauksessa käytän  hengitys- tai mielikuvarentoutusta siirtymävaiheena kohti luovuustyöskentelyä.


Tekemisen ilo
Lue lisää